Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi dysponować polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W artykule przedstawiamy, jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym, w sytuacji gdy sprawca posiada polisę OC i gdy nie dysponuje takim zabezpieczeniem.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy

W przypadku szkody na pojeździe należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie 3 lat na zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela. Dobrze jest to jednak zrobić to jak najwcześniej, gdyż to na towarzystwie spoczywa obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, a na roszczącym udzielenia informacji znajdujących się w jego posiadaniu. Dodatkowo ubiegając się o odszkodowanie po wypadku powinniśmy zadbać o to, aby nie doszło do powiększenia rozmiaru szkody. Zgłoszenie inicjuje proces dochodzenia odszkodowań. Czynności można dokonać na kilka sposobów: zadzwonić na infolinię, wypełnić formularz on-line, odwiedzić placówkę zakładu ubezpieczeń, skontaktować się z agentem lub wysłać list za potwierdzeniem odbioru.

Drobne stłuczki w trybie BLS

Bardzo ciekawą opcją okazuje się tak zwany wariant BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody. W tym trybie to ubezpieczyciel poszkodowanego przyjmuje zgłoszenie, a następnie przedstawia zgromadzoną dokumentację firmie, w której polisę OC wykupił sprawca. Taka metoda jest jednak możliwa do zastosowania tylko w przypadku niewielkich stłuczek.

Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym, gdy sprawca nie posiada OC?

Jeżeli sprawca nie posiada OC, dochodzenie odszkodowań nadal jest możliwe. Trzeba udać się do dowolnej firmy ubezpieczeniowej lub towarzystwa, w którym poszkodowany posiada polisę OC.  Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zgromadzone dokumenty zostaną przekazane do UFG. Fundusz wypłaci odszkodowanie po wypadku w ciągu 30 dni. Należy nadmienić, gdy poszkodowany dysponuje polisą AC, zawiadamia swojego ubezpieczyciela, który zajmuje się sprawą. UFG pokryje koszt utraty zniżek ubezpieczenia AC.

Porady i pomoc prawnika – Pruszków i okolice

Jeśli nadal masz wątpliwości, jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym, skorzystaj z bezpłatnych konsultacji specjalisty z kancelarii odszkodowawczej w Pruszkowie. Użytkownicy strony: http://kancelariaciti.pl mogą skorzystać z formularza internetowego, poczty e-mail lub zadzwonić. Firma świadczy kompleksową pomoc. Reprezentuje klientów w walce o odszkodowanie przed zakładem ubezpieczeń i sądem. Organizuje holowanie pojazdu. Udostępnia także bezpłatny najem aut zastępczych z OC sprawcy.