Wymuszenie pierwszeństwa – kolizja a odszkodowanie

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych oraz drobnych kolizji jest wymuszenie pierwszeństwa. Kiedy dochodzi do kolizji pojazdów zawsze jest osoba poszkodowana, niekiedy jednak trudno ustalić sprawcę. Kancelaria odszkodowawcza Pruszków podpowie, jak uzyskać należyte odszkodowanie za poniesione straty?

Wymuszenie pierwszeństwa – kolizja a odszkodowanie

Aby uzyskać odszkodowanie, musimy wskazać sprawcę szkody. Na miejsce wypadku można wezwać Policję, która spisze stosowny protokół, a winnego ukarze mandatem karnym. Można również spisać oświadczenie woli, w którym zostaną wskazane okoliczności zdarzenia oraz sprawca przyjmie na siebie winę. Należy spisać dane sprawcy wypadku, nr polisy ubezpieczeniowej OC, a także samodzielnie wykonać zdjęcia z miejsca kolizji i uszkodzeń pojazdów. Co zrobić w przypadku, gdy sprawca kolizji wypadku zmieni zdanie?

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – Pruszków i okolice

W sytuacji gdy sprawca zmieni zdanie, a towarzystwo ubezpieczeń chce odmówić wypłaty odszkodowania lub je pomniejszyć, potrzebna jest fachowa, prawna pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Warto zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej w Pruszkowie, która pomoże w rozwiązaniu problemu, przejmie prowadzenie postępowania przed towarzystwem ubezpieczeniowym, a w razie konieczności przed sądem. Można zgłosić się po pomoc korzystając z formularza na stronie: http://kancelariaciti.pl/. Warto pamiętać, że w procesie cywilnym na pozwanym ciąży obowiązek wykazania, że pierwotnie złożone oświadczenie zawiera wady skutkujące jego nieważnością. Jest to zgodne art. 6 k.c., który mówi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. „Wymuszenie pierwszeństwa – kolizja a odszkodowanie” to hasło, które wielu poszkodowanym kojarzy się z bardzo długą drogą do zwrotu wszystkich poniesionych strat.