Kto pomoże po kolizji drogowej?

Wypadek lub zdarzenie drogowe zawsze oznacza dużo stresu, nerwów i nieprzyjemnych formalności załatwianych w towarzystwie ubezpieczeniowym. Powstaje pytanie, kto pomoże po kolizji drogowej? W szczególności, gdy niektórzy ubezpieczyciele umniejszają rozmiar i koszty poniesionej szkody. Dążą do wypłaty jak najniższego odszkodowanie po wypadku lub uchylenia się od odpowiedzialności.

Kto pomoże po kolizji drogowej?

Odszkodowanie po wypadku to jedna z najbardziej pożądanych rzeczy, na jakich nam zależy. Ubezpieczyciele bardzo często starają się uniknąć odpowiedzialności lub zmniejszyć kwotę należnej wypłaty, mimo regularnie opłacanych składek. Samotna walka z towarzystwem ubezpieczeniowym nie jest łatwa, gdyż wymaga dobrej znajomości prawa. Kancelaria odszkodowawcza w Pruszkowie pomoże uzyskać należyte odszkodowanie po wypadku. Ze specjalizacjami można zapoznać się na stronie http://kancelariaciti.pl/.

Pomoc po wypadku Pruszków – jak działamy?

Na podstawie kosztorysu, jaki uzyskają Państwo od ubezpieczyciela, ustalimy jego błędy oraz nadużycia, obliczymy prawidłową kwotę i przedstawimy propozycję rzetelnego dokumentu, który będzie odzwierciedlał rzeczywistą stratę. Przejmiemy całkowicie komunikację z ubezpieczycielem i doprowadzimy sprawę do końca. Warto pamiętać, że jeżeli poszkodowany uczestniczy w wypadku komunikacyjnym, przysługuje mu odszkodowanie po wypadku, ale także i inne, dodatkowe jak np. za uszczerbek na zdrowiu czy zwrot kosztów holowania. Zwłaszcza jeśli szkoda jest likwidowana z polisy OC sprawy wypadku, przysługuje bardzo wiele świadczeń. Ważne jest więc, kto pomoże po kolizji drogowej. Zespół specjalistów do spraw likwidacji szkody oraz radców prawnych z Pruszkowa na co dzień zajmuje się dochodzeniem odszkodowań po wypadku, tym samym dysponuje doświadczeniem w zakresie oceny rzeczywistych strat poniesionych przez poszkodowanego.