Kiedy nie otrzymasz pełnego zwrotu kosztów leczenia z OC sprawcy?

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego możemy liczyć na odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia. Niestety nie oznacza to wcale, że tego typu rekompensatę otrzymamy zawsze i w każdym wypadku. Od tej zasady są bowiem wyjątki. O co należy zadbać, aby ubezpieczyciel pokrył wszystkie koszt leczenia?

Zwrot wszystkich kosztów – o czym pamiętać?

Naturalnie takie kwestie są uregulowane prawnie, więc nie powinno być tutaj żadnych wątpliwości. Co do zasady w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia to także wyłożenie potrzebnej sumy z góry w formie zaliczki. W przypadku, gdy poszkodowany stał się osobą niepełnosprawną, otrzyma zwrot kosztów związanych z przygotowaniem do zmiany zawodu.

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – pomoc Pruszków i okolice.

Niestety w praktyce wygląda to nieco inaczej, ponieważ nie w każdej sytuacji otrzymamy odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia takie, jakiego żądamy. Granicą odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest bowiem adekwatny związek przyczynowy. Tak więc w ramach odpowiedzialności cywilnej możemy otrzymać rozliczenie kosztów leczenia, o ile pozostaje ono w związku z uszkodzeniami ciała czy też rozstrojem zdrowia, jakie odnieśliśmy w wypadku. Poza tym osoba poszkodowana powinna na różne sposoby dążyć do minimalizacji szkody tak, aby odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia nie było nadużywane i obejmowało tylko konieczne zabiegi czy leki. W pierwszej kolejności powinno się korzystać z leczenia w ramach NFZ, a z prywatnego jedynie jeżeli nie mamy innego wyjścia i musi być to wówczas prawidłowo udokumentowane.

Przepisy prawa określają zakres pomocy finansowej, ale stawiają przed poszkodowanym konkretne obowiązki, dlatego warto rozważyć skorzystanie z obsługi prawnej. Kancelaria Odszkodowawcza w Pruszkowie posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych służąc pomocą na każdym etapie likwidacji szkody oraz reprezentując Klientów w procesach sądowych.