Odszkodowania majątkowe Pruszków – niezbędne informacje.

Odszkodowania majątkowe to takie świadczenia, które wypłacane są w przypadku gdy poszkodowany traci majątek. Może być to auto nienadające się do użytku w następstwie wypadku lub chociażby posiadłość, która została zniszczona np. przez trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe bądź zdarzenia losowe. Kwota odszkodowań majątkowych za straty rzeczywiste jest uzależniona od rozmiaru szkody, jaką poniosła osoba poszkodowana.

Odszkodowania majątkowe z tytułu utraconych korzyści.

Odszkodowania majątkowe należą się też wtedy, gdy nasza bliska osoba umrze na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Odszkodowania majątkowe przysługują nam również w przypadku, gdy na skutek błędu lekarskiego drastycznie obniży się nam standard życia i nie możemy podjąć pracy zarobkowej lub jesteśmy skazani na pomoc osoby postronnej w codziennym funkcjonowaniu.