Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?

Jeśli stajemy się poszkodowanymi w wypadku, w którym rozliczenie szkody całkowitej z polisy OC sprawcy nie jest dla nas korzystne, bezwzględnie należy domagać się od ubezpieczyciela pełnej kompensacji doznanej straty. Pojazd, który nie nadaje się do naprawy, możemy sprzedać lub zezłomować tak, aby środki uzyskane z odszkodowania i zagospodarowania wraku odpowiadały równowartości auta w dniu wypadku. W przeciwnym razie występujemy z dodatkowym roszczeniem względem ubezpieczyciela. Warto zwrócić się do kancelarii, która specjalizuje w dochodzeniu odszkodowań.

Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?

Jeśli jesteśmy właścicielem auta, które zostało uszkodzone z winy innego kierowcy, a ubezpieczyciel sklasyfikował szkodę jako całkowitą, bardzo często oznacza to, że kwota odszkodowania nie zrekompensuje w pełni zniszczonego majątku. A jeśli do tego nie uda się nam sprzedać wraku za kwotę, na jaką wycenił go ubezpieczyciel, strata będzie jeszcze większa. Zostanie nam odwołanie od decyzji ubezpieczyciela oraz wszczęcie procedury o dopłatę do odszkodowania. Są to często żmudne, skomplikowane działania, które wymagają dużej wiedzy, dlatego najlepiej zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania do firmy, która posiada odpowiednie doświadczenie. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://kancelariaciti.pl/.

Jeśli stajemy przed pytaniem, „Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?”, pod rozwagę poddajemy dwie opcje. Możemy poszukać kupca, który nabędzie od nas uszkodzony samochód za cenę ustaloną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Fakt sprzedaży zgłaszamy w wydziale komunikacji i w firmie, w której opłacaliśmy OC. Jeśli auto nie przedstawia już jakiejkolwiek wartości rynkowej, oddajemy je na złom do licencjonowanej stacji demontażu pojazdów. Tam otrzymamy za niego co najwyżej kilkaset złotych. Samochód musi być sprzedany z kompletem kluczyków i dokumentami. Na podstawie otrzymanego zaświadczenia o kasacji pojazdu możliwe będzie jego wyrejestrowanie oraz uzyskanie zwrotu niewykorzystanej składki OC.

Pełna kompensacja szkody – pomoc w uzyskaniu odszkodowania Pruszków

W jednym i w drugim przypadku otrzymana kwota często będzie zbyt niska, a środki uzyskane z odszkodowania i zagospodarowania wraku nie pokryją wartości auta w dniu szkody. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania do kancelarii odszkodowawczej z Pruszkowa. Firma wystąpi z dodatkowym roszczeniem wobec ubezpieczyciela skutkującym dopłatą różnicy między szacunkową wyceną wraku a kwotą uzyskaną z zagospodarowania pozostałości, aby dochodzenie odszkodowań nie skończyło się nieuzasadnionym uszczerbkiem w majątku poszkodowanego Klienta.