Kiedy możliwe jest dochodzenie odszkodowań, jeśli pozostawiliśmy kluczyki w samochodzie, a samochód został skradziony?

Wielu kierowców wie, że posiadając samochód warto go ubezpieczyć nie tylko od odpowiedzialności cywilnej, ale także od kradzieży czy włamania. Ubezpieczenie dodatkowe AC pozwala na taką ochronę, jednakże nie w każdym przypadku. Nie otrzymamy odszkodowania i ubezpieczyciel stanowczo odmówi jego wypłaty, jeśli przyczynimy się do szkody, jaką jest kradzież pojazdu, np. zostawiając kluczyki czy dowód rejestracyjny w samochodzie. Często dzieję się tak przez nieuwagę lub pośpiech i możemy nie tylko stracić auto, ale co gorsze nie otrzymać żadnej rekompensaty. Nie zawsze jednak tak się dzieje i możliwe jest dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej.

Dochodzenie odszkodowań Pruszków – wykorzystaj orzecznictwo SN.

Do Sądu Najwyższego trafiła apelacja od wyroku Sądu Okręgowego, który uznał, że poszkodowanemu nie należny się odszkodowanie. Jednakże wyrok SN był następujący:

Wykazano bowiem powyżej, że w przypadku niejednoznacznego sformułowania ogólnych warunków ubezpieczenia, powódka mogła skorzystać z interpretacji na swoją korzyść. Ogólne warunki umów, stanowiące integralną część łączącego strony stosunku zobowiązaniowe go (ubezpieczeniowego), podlegają wykładni według reguł określonych w art. 65 § 2 k.c., gdy ich postanowienia nie są precyzyjne i stwarzają wątpliwości co do ich istotnej treści. Wykładnia ta nie może pomijać celu, w jakim umowa została zawarta, a także natury i funkcji zobowiązania. Celem umowy jest zaś niewątpliwie udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Umowa ubezpieczenia pełni funkcję ochronną i z tej przyczyny miarodajny do wykładni jej postanowień jest punkt widzenia tego, kto jest chroniony.

Decyzja odmowna TU – przekaż nam swoją sprawę.

Towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie zapisów OWU zobowiązują się do udzielenia ochrony ubezpieczonemu na wypadek ściśle określonego w umowie ryzyka. Jeżeli więc zaistnieją pewne okoliczności łagodzące jest duża szansa, że ubezpieczyciel nie będzie mógł zakwestionować naszego wniosku o wypłatę pieniędzy. To, że dopuściliśmy się pozostawienia kluczyków w samochodzie to jedna sprawa. Jednakże jeżeli zadbaliśmy o bezpieczeństwo samochodu, jak pozostawienie go na strzeżonym parking, oświetlonym monitorowanym placu bądź na ogrodzonej posesji koło domu, zyskujemy powód do odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli mają Państwo problem z wypłatą odszkodowania AC z tytułu kradzieży samochodu, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawcza w Pruszkowie. Nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie w analizie dokumentów i niejednokrotnie są w stanie wykazać okoliczności zdarzenia przemawiające na korzyść ubezpieczonego, a tym samym wpłynąć na zmianę odmownej decyzji ubezpieczyciela