Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Jeśli odnieśliśmy szkody związane z wypadkiem komunikacyjnym, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić nam należne odszkodowanie. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. W momencie, gdy termin zostanie przekroczony należy zadać sobie pytanie, dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Niejasne okoliczności wypadku

Główną przyczyną przekroczenia podstawowego terminu 30 dni jest brak informacji na temat dokładnych okoliczności zdarzenia drogowego. Wątpliwości związane z tym, kto jest winny szkody, mogą znacznie opóźnić proces postępowania likwidacyjnego i wpłynąć na to, dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania. Postępowanie wyjaśniające musi być prowadzone, nawet jeśli równolegle toczy się postępowanie karne lub cywilne. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeśli napotykamy problemy, to najlepszym wyjściem jest fachowa pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Kancelaria odszkodowawcza Pruszków – walcz o swoje prawa

Usługi doświadczonych specjalistów znajdziemy na stronie: http://kancelariaciti.pl/. Przede wszystkim dowiemy się, jakie świadczenia należą się nam z tytułu szkody. Poznamy również ich szacunkową wartość, dzięki czemu niemal natychmiast zorientujemy się w wycenie ubezpieczyciela. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania może nas znacznie odciążyć, gdyż kancelaria odszkodowawcza w Pruszkowie zajmie się naszą sprawą kompleksowo – od reprezentacji przed zakładem ubezpieczeń po dochodzenie odszkodowań w sądzie.

Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Zwłoka może być spowodowana wystąpieniem wielu okoliczności. Poszkodowani wskazują przeróżne powody – od opieszałości pracowników zakładu ubezpieczeń poprzez braki w dokumentacji potwierdzającej okoliczności zdarzenia i zakres szkody po zaniedbania obowiązków informacyjnych ciążących na towarzystwie, w tym brak odpowiedzi na pisma skarżącego w ustawowym terminie.