Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Warto zdawać sobie sprawę, że jeśli samochód zostanie uszkodzony w wyniku wypadku, którego sprawcą jest inny uczestnik ruchu, można ubiegać się o przydzielenie pojazdu zastępczego. Jednakże, właściwie, dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy, kiedy auto zostaje rozbite? Jakie są podstawy prawne bezpłatnego najmu auta?

Odszkodowanie po wypadku Pruszków – naprawienie szkód i wyrównanie strat.

Przede wszystkim wedle polskiego prawa osoba, która spowodowała wypadek jest zobowiązana do tego, aby naprawić wszelkie wyrządzone szkody. Chodzi tutaj o szkody zdrowotne jak i materialne. Ważne jest jednak, aby wykazać, że mają one ścisły związek z wypadkiem. Rzecz w tym, że awaria samochodu musi być rzeczywiście spowodowana przez wypadek. Konieczne jest udowodnienie bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a uszkodzeniem samochodu, aby przysługiwało prawo do odszkodowania po wypadku. Niekiedy ubezpieczyciele próbują podważyć wystąpienie tej zależności. Firma odszkodowawcza: http://kancelariaciti.pl/ w Pruszkowie świadczy pomoc osobom poszkodowanym w takich sytuacjach.

Ponadto sprawca jest zobowiązany, aby wynagrodzić nie tylko realnie wyrządzone szkody, ale również brane są pod uwagę korzyści, jakie dopiero mogłyby być uzyskane przez poszkodowanego, gdyby nie uległ wypadkowi. W tym kontekście brak możliwości używania samochodu jest szkodą majątkową, która musi być wyrównana przez sprawcę, a częściej przez jego ubezpieczyciela.

Przeznaczenie samochodu – brak ograniczeń podmiotowych.

Warto zauważyć, że samochód zastępczy przysługuje niezależnie od tego, do jakich celów jest on wykorzystywany. Roszczenie bowiem nie posiada ograniczeń podmiotowych i przysługuje zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumentowi. Oznacza to, że zarówno jeśli ucierpi samochód prywatny jak i służbowy, sprawca, samodzielnie bądź też przez ubezpieczyciela, jest zmuszony do opłacenia samochodu zastępczego.

Niezbędność najmu – dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Podstawą odszkodowania po wypadku z tytułu korzystania z auta zastępczego jest niezbędność najmu, tj. używanie pojazdu w takim zakresie, jak miało to miejsce przed wypadkiem. W związku z tym nie zawsze uzyskanie samochodu zastępczego jest proste. Trzeba bowiem uzasadnić, że faktycznie jest on niezbędny. Jest to wyjątkowo proste wtedy, gdy korzysta się z auta, aby dojeżdżać do pracy. Niemniej jednak, inne argumenty również mogą być skuteczne. Z reguły towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają oświadczenia, w którym szczegółowo należy umotywować, dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy. Kancelaria odszkodowawcza w Pruszkowie oferuje również bezpłatne auta z OC sprawcy. Przejmujemy wszelkie formalności z ubezpieczycielem. Klient otrzymuje auto na czas naprawy lub do wypłaty odszkodowania w tej samej klasie, co uszkodzony lub zniszczony pojazd.